Jak trwały jest styropian?

Jak trwały jest styropian?

Wieloletnie obserwacje oraz badania styropianu wbudowanego w przegrody budynku udowodniły, że zachowuje on swoje pierwotne właściwości niezależnie od upływu czasu. Pełna przydatność styropianu jako materiału termoizolacyjnego w ciągu okresu życia budynku została potwierdzona w przeszło 50-letniej praktyce.
Co oznacza trwałość styropianu na przestrzeni czasu:

 • Trwałość cech fizyko-chemicznych styropianu.
  Znajduje ona potwierdzenie w zapisach normy PN-EN 13163+A2:2016-12″Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”, która jest formalnym dokumentem odniesienia dla wyrobów ze styropianu. Zgodnie z przedmiotową normą zmianie w czasie nie ulega współczynnik przewodzenia ciepła wyrobów z EPS(zapewniając niezmienną ochronę cieplną budynku), oraz właściwości styropianu w zakresie reakcja na ogień (zapewniając bezpieczeństwo pożarowe budynku). Norma określa także maksymalne poziomy pełzania przy ściskaniu i redukcji grubości styropianu na poziomie 2 % dla pełzania przy ściskaniu oraz 2,5 % dla całkowitej redukcji grubości w okresie do 50 lat dla deklarowanego naprężenia 100 kPa. *Trwałość innych cech styropianu w czasie określają szczegółowe zapisy normy.
 • Odporność styropianu na czynniki zewnętrzne.
  Prawidłowo wbudowany w przegrodę styropian jest trwałym materiałem izolacyjnym: nie starzeje się, nie utlenia, nie butwieje i nie gnije. W przeciwieństwie niektórych wyrobów do izolacji, styropian zachowuje stabilność wymiarową nawet w przypadku bezpośredniego oddziaływania wilgoci.
  Styropian jest także bardziej odporny na bezpośrednie działanie wody. W normalnych warunkach eksploatacji może następować jedynie powierzchniowe zawilgocenie płyt, które, po osuszeniu, zachowują wszystkie swoje parametry izolacyjne. Styropian jest odporny na długotrwałe działanie wysokich temperatur, (do 80 stopni Celsjusza, choć dopuszcza się również krótkotrwały kontakt styropianu z temperaturą do ok. 100 stopni Celsjusza).
 • Trwałość ociepleń wykonywanych z zastosowaniem styropianu.
  Niezmienność cech styropianu w czasie, zapewnia trwałość systemów ociepleń opartych na jego zastosowaniu. Prawidłowo wykonane, systemowe ocieplenie z wykorzystaniem styropianu zapewnia trwałość i estetykę elewacji, a przez to pozytywnie wpływa na bilans ekonomiczny inwestycji ociepleniowej.
 • Styropian to pewna inwestycja na lata.