Tradycyjne białe płyty styropianu wykorzystuje się w budownictwie już od ponad 50 lat. Dziś dostępne są również nowoczesne szare płyty, które charakteryzują nawet o 1/3 lepsze właściwości termoizolacyjne w porównaniu do białych o płyt o tej samej grubości. Dzięki innowacyjnej technologii szary styropian jeszcze lepiej chroni budynki przed stratami energii potrzebnej do ich ogrzewania i chłodzenia.

Szary styropian doskonale wpisuje się w nurt racjonalnego wykorzystywania energii w budownictwie. O ile bowiem rosnące wymagani w zakresie izolacyjności przegród większość wyrobów do izolacji jest w stanie spełnić wyłącznie poprzez odpowiednie zwiększenie ich grubości, o tyle styropiany szare, dzięki innowacyjnej technologii, pozwalają osiągnąć ten sam efekt ochrony cieplnej budynków przy instalacji cieńszych niż dotychczas płyt. Dla porównania, przy tej samej gęstości i grubości płyt, popularne białe odmiany zalecane do ocieplania fasad charakteryzują się współczynnikiem przewodzenia ciepła na poziomie λ=0,040 W/mK, podczas gdy styropiany szare osiągają λ=0,031 W/mK. Oznacza to, że dla uzyskania tego samego efektu izolacyjności, grubość szarej płyty styropianu może zostać zredukowana o nawet 2-3 cm.

Korzyści wynikające z możliwości zastosowania cieńszych płyt z szarego styropianu to – obok poprawy bilansu energetycznego budynku – także:

  1. mniejsze zużycie, a przez to niższe koszty pozostałych materiałów składających się na ocieplenie (ilość metrów sześciennych samego styropianu, klejów, siatek zbrojących, łączników mechanicznych czy wypraw tynkarskich),
  2. lepsze doświetlenie pomieszczeń światłem słonecznym (dzięki ograniczeniu powierzchni ościeży), a przez to zyski ciepła pochodzącego z naturalnego światła słonecznego,
  3. tańsze wykonawstwo (prace ociepleniowe, obróbki blacharskie),
  4. mniejsze obciążenie mechaniczne ocieplenia i ściany w porównaniu do innych izolacji (w szczególności wełny), redukujące ryzyko uszkodzeń elewacji.